Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε στις 89,1 μονάδες παρουσιάζοντας μείωση 9,4 μονάδες ή 9,5% σε σύγκριση με 98,5 τον Ιανουάριο 2013. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 12,3 μονάδες ή 12,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Μάρτιο 2013 μειώθηκε κατά 0,5 μονάδες ή 0,6% και έφτασε στις 88,6 μονάδες σε σύγκριση με 89,1 το Φεβρουάριο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Βρείτε εδώ τον πίνακα με τα στοιχεία του Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου

Βρείτε εδώ τον πίνακα με τα στοιχεία του Δείκτη Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου