Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Μάιο 2013 ανήλθε στις 103,2 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 9,3 μονάδες ή 9,9% σε σύγκριση με 93,9 τον Απρίλιο 2013. Σε σύγκριση με το Μάιο 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 6,0 μονάδες ή 5,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2013 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 10,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιούνιο 2013 μειώθηκε κατά 0,3 μονάδες ή 0,3% και έφτασε στις 102,9 μονάδες σε σύγκριση με 103,2 το Μάιο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Βρείτε εδώ τον Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου

Βρείτε εδώ τον Δείκτη Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου