Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στις 136,0 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 30,0 μονάδες ή 28,3% σε σύγκριση με 106,0 το Νοέμβριο 2012. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2011 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 8,0 μονάδες ή 5,5%.Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιανουάριο 2013 μειώθηκε κατά 37,5 μονάδες ή 27,6% και έφτασε στις 98,5 μονάδες σε σύγκριση με 136,0 το Δεκέμβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου 2013 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.