Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2013, έφτασε τα 48.001 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2013 αυξήθηκε στα 48.112 πρόσωπα σε σύγκριση με 47.594 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012 σημειώθηκε αύξηση 11.549 προσώπων ή 31,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 2.690 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.558), της εκπαίδευσης (αύξηση 1.448), της μεταποίησης (αύξηση 1.211), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 676), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 1.459 ανέργων.