Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, έφτασε τα 50.467 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2013 αυξήθηκε στα 50.208 πρόσωπα σε σύγκριση με 49.815 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012 σημειώθηκε αύξηση 8.842 προσώπων ή 21,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 1.614 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.388), του εμπορίου (αύξηση 1.319), της μεταποίησης (αύξηση 937), των κατασκευών (αύξηση 630), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 880 ανέργων.

Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2013 ανήλθε σε 46.765 πρόσωπα σε σύγκριση με 36.362 πρόσωπα για το 2012 σημειώνοντας αύξηση 28,6%.