Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2013, έφτασε τα 44.283 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο 2013 αυξήθηκε στα 40.951 πρόσωπα σε σύγκριση με 40.567 τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2012 σημειώθηκε αύξηση 6.840 προσώπων ή 18,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.865 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.050), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 1.043), της μεταποίησης (αύξηση 538), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 391), των κατασκευών (αύξηση 352), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 301 ανέργων.