Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την έκδοση της έκθεσης «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων», που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 ήταν:

(α) Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων σημείωσε μείωση 36,6% τους πρώτους έξι μήνες του 2013 και έφτασε στις 9.258, σε σύγκριση με 14.613 κατά την ίδια περίοδο του 2012.

(β) Οι εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 38,7% και έφτασαν στις 6.627, σε σύγκριση με 10.806 που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2012. Από το σύνολο των ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν, 3.150 ή 47,5% ήταν καινούρια και 3.477 ή 52,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των εμπορικών και φορτηγών αυτοκινήτων έφτασαν τις 835 σε σύγκριση με 1.471 που ήταν το 2012, σημείωσαν δηλαδή μείωση 43,2%. Τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 44,4% και έφθασαν τα 677, από 1.218 το 2012. Τα βαριά φορτηγά μειώθηκαν κατά 25,3% σε 118 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, από 158 το 2012. Οι Ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) μειώθηκαν κατά 57,9% σε 40 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, από 95 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων<50(κ.ε.) μειώθηκαν κατά 15,2% και έφτασαν τις 117, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με 138 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών>50(κ.ε.) μειώθηκαν κατά 25,3% και έφτασαν τις 841 τους πρώτους έξι μήνες του 2013, σε σύγκριση με 1.126 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας