Το Α.Ε.Π. για το 2012 υπολογίζεται σε € 17.886,8 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με € 17.979, 3 εκ. το 2011 και σε € 14.817,6 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με € 15.186,0 εκ. το 2011, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο -2, 4% κατά το 2012, σε σύγκριση με 0,5% το 2011.