Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013 σημείωσαν πτώση 13,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα και στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Υγραερίου, Αμόλυβδης Βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης. Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις πωλήσεις Βαρέος Μαζούτ. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν αύξηση 6,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.