Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Απρίλιο 2013 σημείωσαν αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα και πλοία και στις πωλήσεις Αμόλυβδης Βενζίνης, Πετρελαίου Κίνησης και Βαρέος Μαζούτ. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Υγραερίου, Ασφάλτου και Ελαφρού Μαζούτ. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν πτώση 10,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 12,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Βρείτε τα στοιχεία εδώ