Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Ιανουάριο 2013 σημείωσαν πτώση 4,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Ασφάλτου, Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Αμόλυβδης Βενζίνης, Πετρελαίου Κίνησης καθώς και στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα. Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και στις πωλήσεις Υγραερίου, Ελαφρού και Βαρέος Μαζούτ. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν αύξηση 2,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 10,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.