Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο ρυθμός πληθωρισμού το Μάρτιο 2013 μειώθηκε στο 1,3% σε σύγκριση με 1,8% το Φεβρουάριο 2013 και 3,5% το Μάρτιο 2012.