Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Ιούλιο 2013, έχει ως εξής:

Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2013 μειώθηκε με ρυθμό 0,7% σε σύγκριση με 0,8% τον Ιούνιο 2013 και 3,8% τον Ιούλιο 2012.

Βρείτε εδώ τα στοιχεία:

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2011-2013

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2012

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2012