Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Φεβρουάριο 2013, έχει ως εξής: Ο ρυθμός πληθωρισμού το Φεβρουάριο 2013 μειώθηκε στο 1,8% σε σύγκριση με 2,0% τον Ιανουάριο 2013 και 3,1% το Φεβρουάριο 2012.