Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας,με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν € 410,9 εκατ., εκ των οποίων € 247,9 εκατ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και € 163,0 εκατ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €115,9 εκατ., εκ των οποίων €62,4 εκατ.ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €53,5 εκατ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.