Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, εκτιμούνται στα €2.243 (άνδρες €2.425 και γυναίκες €2.037).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2012, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 2,6% (άνδρες -3,1% και γυναίκες -1,8%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, ήταν 1,2%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2013 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,8% (άνδρες -0,9% και γυναίκες -0,6%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ήταν 0%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμφωνημένες έκτακτες αποκοπές που εφαρμόστηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και το τέταρτο τρίμηνο του 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, ενώ οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία και στις αυξομειώσεις των ακαθάριστων απολαβών.