Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την έκδοση του δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες, Ιανουάριος-Απρίλιος 2013».

Η έκδοση περιέχει μηνιαία στοιχεία και δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι τις 23 Μαΐου, 2013.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και εδώ.