Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -5,0%.

Aρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (Βιομηχανία, Κατασκευές), όπως επίσης οι τομείς των Τραπεζών, των Μεταφορών, του Εμπορίου και των λοιπών Υπηρεσιών. Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο τομέας του Τουρισμού.