Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε περίπου €177 δισ. το 2012 λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή μη είσπραξης του ΦΠΑ, σε 26 κράτη-μέλη της, σύμφωνα με μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ 26 κρατών μελών.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν περιλαμβάνει την Κύπρο και την Κροατία, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των εθνικών λογαριασμών για την Κύπρο και η κατάρτιση των πινάκων χρήσης για την Κροατία.

Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαφορά ανάμεσα στο οφειλόμενο και το πραγματικά εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ σε 26 κράτη μέλη το 2012. Περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2009-11, τα οποία δείχνουν τη βελτίωση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας.

Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις του ελλείμματος ΦΠΑ, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής συγκυρίας και των αποφάσεων πολιτικής στα έσοδα ΦΠΑ.

Ο αρμόδιος για τη φορολογία επίτροπος Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε ότι το έλλειμμα ΦΠΑ είναι στην ουσία ένας δείκτης για το αν είναι αποτελεσματικά – ή όχι – τα μέτρα επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με τον ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντέξουν απώλειες εσόδων αυτής της κλίμακας. Θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την ανάκτηση αυτών των δημόσιων εσόδων. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, παραμένει προσηλωμένη στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, ώστε αυτό να καταστεί πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ευάλωτο στην απάτη», είπε.

Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι η διαφορά ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα ΦΠΑ και τα ποσά ΦΠΑ που εισπράττουν πραγματικά οι εθνικές αρχές. Παρόλο που η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σίγουρα σημαντική αιτία γι` αυτή την υστέρηση εσόδων, το έλλειμμα ΦΠΑ δεν οφείλεται μόνο στην απάτη.

Η μη καταβολή του ΦΠΑ οφείλεται επίσης, μεταξύ άλλων, σε πτωχεύσεις, αφερεγγυότητα, στατιστικά σφάλματα, καθυστερημένες πληρωμές και φοροαποφυγή.

Το 2012, τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (5% των αναμενόμενων εσόδων), στη Φινλανδία (5%) και στο Λουξεμβούργο (6%). Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (44% των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ), στη Σλοβακία (39%) και στη Λιθουανία (36%). Το διάστημα 2011-2012, σε έντεκα κράτη μέλη το έλλειμμα ΦΠΑ μειώθηκε, ενώ σε 15 αυξήθηκε. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011 (9,1 δισ. ευρώ) και του 2012 (6,6 δισ. ευρώ), μολονότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα κράτη μέλη με το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ (33%).