Η Μάλτα (96%) και η Κύπρος (96%) ήταν οι δυο προορισμοί της ΕΕ το 2014 όπου παρατηρήθηκαν οι περισσότερες διανυκτερεύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις από μη κατοίκους – και ακολουθούν η Κροατία (92%), το Λουξεμβούργο (88%) κι η Ελλάδα (79%).

Οι λιγότερες διανυκτερεύσεις από μη κατοίκους παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (18%), την Πολωνία (19%) και τη Γερμανία (20%).

Ο συνολικός αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικές εγκαταστάσεις το 2014 αυξήθηκε στην πλειονότητα των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Λετονία (+11,1%), το Βέλγιο (+7,1%) και την Ελλάδα. Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (-5,5%), τη Φιλανδία (-1,9%) και την Ιταλία (-1,8%).

Σε απόλυτους αριθμούς, το 2014 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ αναμένεται να έχει φτάσει τον κορυφαίο αριθμό των 2,7 δισεκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με το 2013 και περιλαμβάνοντας κατοίκους και μη κατοίκους.