Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών καλεί τις οικογένειες με ένα, δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση επιδόματος τέκνου για το έτος 2014, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό.

Σε ανακοίνωση, η Υπηρεσία αναφέρει ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παροχής επιδόματος τέκνου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014.