Στο 19% από 18% αυξάνεται το ΦΠΑ από τις 13 Ιανουαρίου 2014, ενώ ο μειωμένος ΦΠΑ αυξάνεται επίσης στο 9% από 8%.

Αυτό αναφέρει η Υπηρεσία ΦΠΑ σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η αύξηση δεν επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται με βάση την περί ΦΠΑ νομοθεσία στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ πέντε (5%) ή στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ».

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς τα «υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ οφείλουν, μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησης της, την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης της, η οποία περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση».

Οφείλουν επίσης «να καταχωρήσουν την απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο έξι ετών».