Τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέσω του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs, διοργανώνουν στις 22 Νοεμβρίου 2013, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή ενός πολυσυλλεκτικού πάνελ ομιλητών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Ελιά, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσει η ενημέρωση για την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως διεξόδου από την κρίση, η ενεργοποίηση/δικτύωση των επιχειρήσεων καθώς και η παρουσίαση καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης νέων ιδεών.

Θα συζητηθούν τα σημαντικά οφέλη της καινοτομίας στην οικονομία καθώς και η σημασία του τριπτύχου της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς με τον κατάλληλο συγκερασμό των πιο πάνω, τα αποτελέσματα στην οικονομία μπορούν να είναι θετικά.

Τα αποτελέσματα της καινοτομίας είναι συνήθως μακροπρόθεσμα – αφού οι καρποί της έρευνας και της ανάπτυξης μέσα στις επιχειρήσεις και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αργούν να παραχθούν, μακροχρόνια όμως προκαλούν θετικό κλίμα, δίνοντας ώθηση στην οικονομία αφού δημιουργούν συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό επιτάχυνσης της ανάπτυξης της καινοτομίας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα τραπεζικά ιδρύματα δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα, τα καινοτόμα κεφάλαια, τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο μπορούν να στηρίξουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις με όλα τα θετικά για την οικονομία συνεπακόλουθα.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση Θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών «Business Angels» η οποία στηρίζει με κεφάλαια την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας μέσα από επιχειρηματικές δράσεις και δίνει ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να εμπλακεί με δικές του πρωτοβουλίες στην αναπτυξιακή διαδικασία της Κύπρου. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs που στοχεύει να δώσει ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών σε άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στο τηλέφωνο 22894294 ή στο email eoc@ucy.ac.cy