Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από Κυπριακές εταιρείες για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στις οποίες το Υπουργείο προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο κατά το 2014, παρατείνεται μέχρι την 2α Δεκεμβρίου 2013.