Η έκθεση τροφίμων & ποτών «GASTRONORD-VINORDIC», θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη από τις 6-9 Μαΐου 2014, και σε αυτήν προτίθεται να συμμετάσχει το Υπουργείο Εμπορίου.

Βρείτε πιο κάτω τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ – OEB

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – COMPANY PROFILE

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GASTRONORD – VINORDIC

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Κ.Ε (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ)