Η έκθεση τροφίμων & ποτών «NAFST FANCY FOOD», θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τις 29 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, και σε αυτήν προτίθεται να συμμετάσχει το Υπουργείο Εμπορίου.

Βρείτε πιο κάτω τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ – OEB

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY PROFILE

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ JEREMIE NAFST FANCY FOOD

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Κ.Ε (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ)