Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε ανακοίνωσή του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου που διοργανώνονται στο πλαίσιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο:

  • Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου – «Υποδομές Έρευνας» (Γραφεία ΙΠΕ, 23η Σεπτεμβρίου 2013, 09:30 – 13:30)
  • Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου – «Νέοι, Έρευνα και Καινοτομία» (Γραφεία ΙΠΕ, 26η Σεπτεμβρίου 2013, 09:30 – 13:30)
  • Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου – «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις» (Γραφεία ΙΠΕ, 2α Οκτωβρίου 2013, 09:30 – 13:30)
  • Ειδικό Εργαστήριο Δημόσιου Διαλόγου – «Διεθνής Συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία» (Γραφεία ΙΠΕ, 4η Οκτωβρίου 2013,, 09:30 – 13:30)
  • Ανοικτή Εκδήλωση Δημόσιου Διαλόγου – «Μελέτη Εκπόνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο» (Αίθουσα Εκδηλώσεων Υπ. Οικονομικών, 7η Οκτωβρίου 2013, 09:00)

Η πιο πάνω σειρά εκδηλώσεων αποτελεί τον πρώτο Κύκλο Δημόσιου Διαλόγου που αναπτύσσεται σε σχέση με το σχεδιασμό των βασικών στρατηγικών επιλογών.

Η Ομάδα Μελέτης προγραμματίζει να επαναλάβει αντίστοιχες εκδηλώσεις κατά τις φάσεις διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης και σχεδιασμού των ειδικών δράσεων και προγραμμάτων.

Βρείτε την πρόσκληση εδώ

Βρείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22205000 / 22205024