Τον Μάρτιο του 2013 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Πλειομερούς Συμφωνίας σχετικά με τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement – TiSA). Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται – προς το παρόν- μεταξύ της ΕΕ και άλλων 22 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) καιέχουν ως στόχο την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου υπηρεσιώνμεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία, καθώς τα μέλη του ΠΟΕ που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, αντιπροσωπεύουν πέραν των 2/3 του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία θα βασιστεί και θα είναι συμβατή με τη Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services – GATS).

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των επιχειρήσεων για το περιεχόμενο και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετική ιστοσελίδα.

Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα κάντε κλικ εδώ.