Στις 29 Μαΐου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».

Ο σχετικός Νόμος, με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει την εν λόγω συμφωνία, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα στις 13.06.2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου.