Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και το Cyprus International Institute of Management (CIIM), διοργανώνουν συνέδριο /ημερίδα με θέμα ‘Promoting Cyprus as a Fund Jurisdiction’. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου, 2014 στο Filoxenia Conference Centre στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο αυτό, καθώς επίσης και σχετικό έντυπο συμμετοχής, είναι καταχωρημένα στην ακόλουθη ηλεκτρονική σελίδα: http://www.ciim.ac.cy/promoting-cyprus-as-a-fund-jurisdiction-conference

Ο τομέας των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) είναι ένας υποσχόμενος τομέας προς ανάπτυξη στην Κύπρο, που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Από τη μία μπορεί να δημιουργήσει εταιρική απασχόληση και επέκταση εργασιών διάφορων επαγγελματιών κι’ από την άλλη σημαντικά αναπτυξιακά έργα που στοχεύεται να υλοποιηθούν κατά τα επόμενα χρόνια, θα μπορούν να αντλήσουν χρηματοδοτικά κεφάλαια χρησιμοποιώντας το νέο αυτό σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.

Στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν ως γνωστόν υιοθετηθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία νέες σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον τομέα των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ενώ την παρούσα περίοδο με σκοπό να συμπληρωθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο, προωθούνται προς έγκριση ένα Νομοσχέδιο για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει ετοιμαστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως επίσης και τροποποίηση στην υφιστάμενη Νομοθεσία του ΧΑΚ για να παρέχεται η ευχέρεια εγγραφής – εισαγωγής στο ΧΑΚ, ενός ακόμη πιο διευρυμένου φάσματος Αμοιβαίων Κεφαλαίων, διαφόρων τύπων.

Στόχος του Συνεδρίου αυτού σύμφωνα και με τη θεματολογία που περιέχεται στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική σελίδα, είναι να καλύψει διάφορες πτυχές του τομέα των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) και να δώσει την ευκαιρία σε αρμόδιους φορείς και συντελεστές της Αγοράς για να ενημερωθούν σε ευρύτητα, αναφορικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό.