Συνέδριο με θέμα «Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο – Αποτελέσματα, Οφέλη, Προβληματισμοί» θα πραγματοποιήσει το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα B108, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Στόχος του Συνεδρίου, είναι να συνοψίσει την πορεία των Γραφείων Διασύνδεσης στα τελευταία πέντε χρόνια λειτουργίας τους. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα περιπτώσεων επιτυχών συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων καθώς και τα αμοιβαία οφέλη για τα συνεργαζόμενα μέρη. Επίσης, θα συζητηθούν προβληματισμοί για το μέλλον των Γραφείων Διασύνδεσης και των εργασιών τους. Θα διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων για όλα τα επιμέρους θέματα.

Βρείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου