Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, παρέθεσε σήμερα συνέντευξη Τύπου για το θέμα της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, η κα Υπουργός ανέφερε τα ακόλουθα:

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση, στο τέλος Αυγούστου, από την EUROSTAT, στοιχείων για την ανεργία σε όλα τα κράτη μέλη για τον μήνα Ιούλιο 2013, προβλέπεται ότι η ανεργία στην Κύπρο κατά το μήνα Ιούλιο ανήλθε στο 17,3%, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012.

Κατά την ίδια περίοδο, και πάντα με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT, σε 15 κράτη μέλη σημειώθηκε αύξηση της ανεργίας από 0,2 μέχρι 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, σε επτά σημειώθηκε μείωση από 0,1% μέχρι 1,0% ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για πέντε χώρες δεν δόθηκαν στοιχεία.

Διευκρινίζεται, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία και χρησιμότητα των στοιχείων της EUROSTAT, ότι αυτά αποτελούν πρόβλεψη και ότι οι αρχικές προβλέψεις αναθεωρούνται συνεχώς ανάλογα με τη ροή πρόσθετων στοιχείων όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων και τα επίσημα στοιχεία ανεργίας τα οποία δίδονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τον μήνα Ιούνιο 2013, η αρχική πρόβλεψη της EUROSTAT ήταν 17,3%, ενώ στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στο 17,0% λόγω της ροής νέων στοιχείων κατά τον Αύγουστο.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία (έρευνα εργατικού δυναμικού η οποία διενεργείται από τη Στατιστική Υπηρεσία κάθε τρεις μήνες) μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2012 η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 12,7% από 12,1%.

Μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2012 και του πρώτου τριμήνου του 2013, παρατηρήθηκε μια δραματική αύξηση της ανεργίας, 3,2 ποσοστιαίων μονάδων, φθάνοντας στο 15,9% από το 12,7%.

Κατά τους επόμενους μήνες, δηλαδή μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2013, με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT η ανεργία προβλέπεται ότι αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από 15,8% του Απρίλη στο 17,3% του Ιουλίου. Βάση της ίδιας πηγής, η ανεργία κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012 αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 11,1% τον Απρίλιο στο 12,2% τον Ιούλιο. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν ένδειξη, εν αναμονή των στοιχείων για την επίσημη ανεργία.

Η δραματική αύξηση της ανεργίας μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2012 και του πρώτου τριμήνου του 2013 (3,8 ποσοστιαίες μονάδες) και ιδιαίτερα η αύξηση που σημειώθηκε μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2012 και του πρώτου τριμήνου του 2013 (3,2 ποσοστιαίες μονάδες) εκτιμάται ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αβεβαιότητα που επικρατούσε στην οικονομία (υπογραφή μνημονίου, προβλήματα Λαϊκής Τράπεζας) και άλλα.

Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2013 και παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις με αφορμή την απόφαση του Eurogroup, παρατηρείται συγκράτηση της αύξησης της ανεργίας (αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες) γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι οφείλεται στην έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και στη λειτουργία των δύο νέων Σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή του Σχεδίου για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και του Σχεδίου για προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά το τρίτο Σχέδιο που αφορά στην τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις για σκοπούς απόκτησης εργασιακής πείρας, οι 3.700 περίπου απόφοιτοι σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο εν λόγω σχέδιο και 3.000 άνεργοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί για τοποθέτηση με βάση το εν λόγω σχέδιο. Τα άτομα αυτά δεν έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο των ανέργων και θα συνεχίσουν να θεωρούνται άνεργοι αφού η συμμετοχή τους στο σχέδιο είναι για περίοδο έξι μηνών».