Τα αποτελέσματα της 19ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις κατηγορίες με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται στη Λευκωσία. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1.1% και 1.0% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στην Πάφο (2.1% για τα σπίτια και 2.8% για τα διαμερίσματα). Οι τιμές των καταστημάτων, σε παγκύπρια βάση, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 3.0%, των γραφείων κατά 2.2% και των αποθηκών κατά 2.6%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 7.8%, των σπιτιών κατά 3.9%, των καταστημάτων κατά 10.4%, των γραφείων 8.3% και των αποθηκών κατά 8.3%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 1.3% στα διαμερίσματα, 0.3% στα σπίτια, στα καταστήματα 4.3%, στις αποθήκες 4.5% και στα γραφεία 1.0%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του δεύτερου τριμήνου του 2013, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 7.6% για τα διαμερίσματα, 7.9% για σπίτια, 16.6% για καταστήματα, 8.2% για γραφεία και 11.6% για αποθήκες.

O κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Το θετικό που παρατηρείται φέτος είναι η αυξημένη εμπορευσιμότητα σε σχέση με το 2013. Φαίνεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν πιάσει “πάτο” κατά την περσινή χρονιά και το 2014 θα έχουμε περί το 15%-20% αυξημένες πωλήσεις ακινήτων. Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική πορεία και φέτος εν αναμονή των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, κυρίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά και τα υψηλά επιτόκια. Επίσης τα ακίνητα επηρεάζονται από τις δυσβάστακτες φορολογίες ιδιοκτησίας και το θέμα των εκποιήσεων, των ενυπόθηκων ακινήτων ενεργώντας έτσι ως τροχοπέδη για την σταθεροποίηση της αγοράς».

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS : http://www.rics.org/cy/knowledge/market-analysis/rics-cyprus-property-price-index-q4-2013/

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ