Τιμές λιανικής πώλησης φρέσκων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, για το μήνα Νοέμβριο 2014, όπως αυτές καταγράφηκαν από το Παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς επίσης και από επισκέψεις σε υπεραγορές και μας έχουν διαβιβαστεί από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών.