Σε συνέχεια της ενημέρωσης στην οποία έχουμε προβεί προς όλα τα Μέλη στις 23 Μαΐου 2014 μέσω της ιστοσελίδας της «Επιχειρηματικής», σας πληροφορούμε ότι αναμένεται να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδα της Δημοκρατίας η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Σχεδίου.

Εκτός από τον πιο πάνω σύνδεσμο στη Επιχειρηματική μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για τυχόν διευκρίνισες η βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ.