Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων, σας πληροφορούμε ότι η έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου έχει ήδη ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να παραδοθούν από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Για τυχόν διευκρινίσεις ή βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ.