Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να ενημερώσει τους δικαιούχους του Σχεδίου Χορηγιών για αντιπροσώπευση της Κύπρου μέσω του CYS στις εργασίες των Ευρωπαϊκών και διεθνών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης, τα ακόλουθα:

Λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κατάστασης την οποία όλοι βιώνουμε στη χώρα μας, ο προϋπολογισμός του CYS, όπως και πολλών άλλων Οργανισμών οι οποίοι λαμβάνουν κρατική χορηγία, είναι φέτος αρκετά μειωμένος.

Ως αποτέλεσμα, για το 2014 αποφασίσθηκε ότι για το υπό αναφορά Σχέδιο Χορηγιών, το ποσό ανά συμμετοχή Εθνικού Αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκές ή διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης στο εξωτερικό, μειωθεί από €600 στα €500.

Ο CYS αναγνωρίζει την τεράστια σημασία και την προσφορά στην Τυποποίηση του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την υπεράσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της βιομηχανίας και της οικονομίας μας γενικότερα. Ευελπιστούμε στην κατανόηση των επηρεαζόμενων ταυτόχρονα με την συνέχιση της αφοσίωσης τους προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο χώρο της ποιότητας και ειδικότερα της τυποποίησης.

Ελπίδα όλων είναι ότι σύντομα θα είναι δυνατό ο Οργανισμός να επανέλθει και πάλι με βελτιωμένο Σχέδιο Χορηγιών προς εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών/βιομηχάνων και όλων των ενδιαφερομένων.