Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM) με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει συμβληθεί από την 1η Ιουλίου 2013 με το εργαλείο έρευνας «TM View» που παρέχεται από το συγκεκριμένο Γραφείο. Ως αποτέλεσμα, μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου, το Τμήμα θα παρέχει στο διαδίκτυο τα δεδομένα των εθνικών εμπορικών σημάτων στην κοινή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Η πιο πάνω ενσωμάτωση επιτεύχθηκε μετά από συνεργασία του OHIM και του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος.

Ο συνολικός αριθμός των γραφείων που συμμετέχουν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα «TM View» ανέρχεται σε 29, περιλαμβανομένων και χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Νορβηγία και το Μεξικό.

Με τη συμμετοχή των χωρών αυτών και σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών Γραφείων, συμπεριλαμβανομένης και της Κροατίας, το εργαλείο «TM View» έχει καταστεί μια κοινή πλατφόρμα που περιλαμβάνει μια τεράστια βάση δεδομένων αναφορικά με τα στοιχεία σχεδόν 11 εκατομμυρίων εμπορικών σημάτων, καλύπτοντας παράλληλα και μια μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια. Το «TM View» έχει καταστεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αναζήτησης / πληροφόρησης και σημαντικό βοήθημα για τον εμποροβιομηχανικό κόσμο, και όχι μόνο.

Από τις 13 Απριλίου 2013, ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του «TM View», έχουν γίνει σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια έρευνες από χρήστες 196 διαφορετικών χωρών, με τους Ισπανούς, Γερμανούς και Ιταλούς ανάμεσα στους πιο συχνούς επισκέπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.tmview.europa.eu.