Νέα μέτρα και δράσεις εξήγγειλε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την απάμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι άνεργοι αλλά και ευρύτερα οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Η συνολική δαπάνη των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ξεπερνά τα 340 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε 4 βασικούς άξονες και η υλοποίησή τους θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2014.Εκτιμάται ότι μέσα από την εφαρμογή των Σχεδίων αναμένεται να ενταχθούν στην εργασία τουλάχιστον 7.500 άνεργοι, να επωφεληθούν 2.000 οικογένειες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων.

Τα νέα μέτρα είναι:

Κοινωνική Φροντίδα Χαμηλοσυνταξιούχων

Σχέδιο ΑνΑΔ για απόφοιτους

Σχέδιο ΑνΑΔ για νέους

Σχέδιο για Ξενοδοχειακές Μονάδες σε αναστολή

Σχέδιο για Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Σχέδιο εργοδότησης Λιανικό Εμπόριο μέχρι 4 άτομα

Σχέδιο κατάρτισης Λιανικό Εμπόριο μέχρι 49 άτομα