Οι δυνατότητες για αναζωογόνηση της κυπριακής οικονομίας με εργαλεία την έρευνα και την καινοτομία ήταν το επίκεντρο της επίσημης παρουσίασης στη Λευκωσία του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», μέσω του οποίου θα διατεθεί ποσό €80 δισεκατομμυρίων κατά την περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής Διάσκεψης, η Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, κ. Máire Geoghegan-Quinn, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο ειδικά για την παρουσίαση, τόνισε ότι o «Ορίζοντας 2020» παρέχει για την Κύπρο τεράστιες ευκαιρίες και ότι η έρευνα και η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για αναχαίτιση της οικονομική κρίσης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το κλειδί, τόνισε, είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στον «Ορίζοντα 2020», οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σημαντικά ενώ δίνονται πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η κ. Quinn κάλεσε τους ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των ΜμΕ, να προχωρήσουν με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, αξιοποιώντας και τις δομές υποστήριξης που υπάρχουν στην Κύπρο.

Καλωσορίζοντας την κ. Quinn στην Κύπρο εκ μέρους της κυβέρνησης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημείωσε ότι ο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και να δώσει μια άμεση τονωτική ώθηση ανάπτυξης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η κυβέρνηση, βρίσκεται στο στάδιο του επανακαθορισμού της συνολικής στρατηγικής και των πολιτικών της για τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργος Γεωργίου, είπε ότι «τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν τεράστιες ευκαιρίες για απορρόφηση κονδυλίων για έρευνα, αφού οι οικονομικές δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο είναι περιορισμένες –ιδιαίτερα αυτή την περίοδο– και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να περιλάβει αντίστοιχου μεγέθους κονδύλια».

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ. Βασίλειος Τσάκαλος, απηύθυνε κάλεσμα προς το σύνολο της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει το Ίδρυμα για την υποστήριξη της συμμετοχής στον «Ορίζοντα 2020», Σημείωσε επίσης ότι «η Κύπρος έχει αποδείξει την ικανότητά της να συμμετέχει με επιτυχία στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας».

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για τους στόχους του Προγράμματος και τις θεματικές ενότητες που καλύπτει, τις διαδικασίες και τους κανόνες συμμετοχής και χρηματοδότησης, τις επιμέρους δράσεις του Προγράμματος που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κυπριακή ερευνητική κοινότητα, καθώς και για τη στήριξη που προσφέρεται προς τους κυπριακούς φορείς από το ΙΠΕ. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Cyta.

Ο «Ορίζοντας 2020», αποτελεί τον μηχανισμό της ΕΕ για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, δίνει έμφαση στην καινοτομία, τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορές, κ.λ.π) και την προσπάθεια για απλοποιημένη πρόσβαση στα Κοινοτικά Κονδύλια, όλων των Οργανισμών (επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων κ.λ.π) της ΕΕ αλλά και τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για συντονισμό των δραστηριοτήτων συμμετοχής της Κύπρου στον «Ορίζοντας 2020», το ΙΠΕ φιλοξενεί τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Κύπρο, για παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήριξης στους ερευνητές για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.22205050 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Horizon2020@research.org.cy.

Πληροφορίες, επίσης, στην ιστοσελίδα της ΕΕ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας www.research.org.cy/.