Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 έχει καταργηθεί το σύστημα προηγούμενης επιτήρησης για τις εισαγωγές χαλυβουργικών προϊόντων, καταγωγής όλων των τρίτων χωρών, δηλαδή δεν απαιτείται πλέον άδεια εισαγωγής.

 

Άδεια εισαγωγής απαιτείται μόνο για ορισμένα χαλυβουργικά είδη καταγωγής Καζακστάν, η οποία εκδίδεται στα πλαίσια ποσοστώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22867197 και 22867220.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορευόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κλάδου Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής, της Υπηρεσίας Εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.