Βρείτε εδώ έκθεση σχετικά με τις μέσες τιμές χονδρικής πώλησης φρούτων και λαχανικών, το διάστημα: 02-06.02.2015, όπως αυτές καταγράφηκαν στις κεντρικές αγορές της Γερμανίας και μας έχουν διαβιβαστεί από το Κ.Ε.Κ. Βερολίνου.