Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εννέα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου SOLVIT Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα πιο κάτω αναφορικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου SOLVIT και ειδικότερα του Κέντρου SOLVIT Κύπρου:

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης διαφορών στο οποίο τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνεργάζονται στενά για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς επίσης και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, υπάρχει ένα Κέντρο SOLVIT. Τα Κέντρα SOLVIT μπορούν να βοηθήσουν στον χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Τα Κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν. Τα Κέντρα SOLVIT συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ομάδα SOLVIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτυγχάνοντας την εξωδικαστική επίλυση του 89% περίπου των προβλημάτων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Δικτύου.

Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από την 1η Μαΐου 2004 και φιλοξενείται από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατάφερε, κατά την υπό αναφορά περίοδο, να επιδείξει γρήγορους ρυθμούς διεκπεραίωσης των υποθέσεων που υποβάλλονται και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην επίλυσή τους, της τάξεως του 94% περίπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο SOLVIT υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ www.ec.europa.eu/solvit. Οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο SOLVIT Κύπρου στα τηλέφωνα 22867305, 22867346 και 22867282 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση solvit@mcit.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου στην πιο κάτω διεύθυνση: Κέντρο SOLVIT Κύπρου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & ΤουρισμούΟδός Α. Αραούζου, Αρ. 6,1421 Λευκωσία – Κύπρος