Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών επαναλειτουργεί από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, μετά από μακρά περίοδο διακοπής του.

Για διευκόλυνση της επανεκκίνησης της διαδικασίας, το ΚΑΠ θα ενημερώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η ενέργεια έχει κριθεί απαραίτητη για την εφαρμογή των οδηγιών για την επαναλειτουργία, με προσωρινά τροποποιημένες οδηγίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και τις ευαισθησίες του επιχειρηματικού κόσμου στο σύνολό του.

Συγκεκριμένα, η διαφοροποιημένη διαδικασία:

  • Λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα, καθώς και τις πρόνοιες του Περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές Νόμου.
  • Αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα εξυγίανσης και αποβλέπει στη διάφανη, ίση και δίκαιη μεταχείριση ατόμων που θα κατέληγαν να καταχωρηθούν στο ΚΑΠ λόγω και μόνο των μέτρων εξυγίανσης.
  • Απλοποιεί τη διαδικασία τακτοποίησης ακάλυπτων επιταγών και διαγραφής από το ΚΑΠ.