Βρείτε εδώ την επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για την 3η Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, σε σχέση με την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων.