Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013 λήγει στις 31 Αυγούστου 2013 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Ταυτόχρονα καλεί όσες οικογένειες με ένα, δύο ή περισσότερα τέκνα εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για παραχώρηση επιδόματος τέκνου για το έτος 2013, όπως την υποβάλουν το συντομότερο δυνατό. Τονίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παροχής επιδόματος τέκνου είναι η 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα τηρηθούν αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα από τα γραφεία της Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.mof.gov.cy .