Βρείτε πιο κάτω τα σχετικά έγγραφα για την πρόσκληση προς επιχειρήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων, για παροχή τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης καθώς και φαγητού σε αιτητές ασύλου που προκήρυξαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν την Στέφη Χρυσοστόμου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (schrysostomou@sws.mlsi.gov.cyτηλ 22406711).

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση / προκήρυξη

Βρείτε εδώ το Περίγραμμα Συνεργασίας

Βρείτε εδώ τη Συμφωνία Πλαίσιο για Τρόφιμα