Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα στην υπογραφή Συμφωνίας με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της προώθησης των αποκρατικοποιήσεων στην Κύπρο, υποχρέωση που πηγάζει από το Μνημόνιο Συναντίληψης.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, μέσω συνοπτικής διαδικασίας προσφορών, στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες στα θέματα αποκρατικοποιήσεων, για σκοπούς παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην Κυβέρνηση για υποβοήθηση στον καλύτερο χειρισμό του όλου θέματος.

Η εκτέλεση του όλου έργου θα διαρκέσει 60 ημερολογιακές μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα ετοιμαστεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και με την Τρόικα, το πλάνο αποκρατικοποιήσεων και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για προώθηση του όλου θέματος.