Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραχώρηση δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή για Έρευνα σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, εξαιρουμένων των κλάδων Business Administration, Plastic Surgery, Accounting, Marketing, Dentistry and Advertising, που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση του Μεξικού, μέσα στα πλαίσια των Πολιτιστικών Συμφωνιών Κύπρου – Μεξικού, για το έτος 2014.

Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου, 2013, ώρα 14:00 μμ.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση