Μείωση καταγράφηκε στην έκδοση αδειών οικοδομής το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, ωστόσο η συνολική αξία των αδειών αυτών και το συνολικό εμβαδόν παρουσίασαν αύξηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου –Μαΐου εκδόθηκαν 2.034 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 3,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 21,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 17,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 21,8%.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ακόμα ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές Αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις το Μάιο ανήλθε στις 434.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €123,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 90,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 276 οικιστικές μονάδες.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.